ЧЕТЦИ ЗА ДОКУМЕНТИ

ЧЕТЕЦ НА ПАСПОРТИ И ЛИЧНИ КАРТИ

ЦЕЛ

Целта на този продукт е да ускори обработката на посетители и хора посещаващи дадена организация. Използването на този продукт позволява бърза обработка на данните на човека и намалява възможността за грешки при въвеждане на данни. Предлагаме модели с възможност за ченете на банкови карти за допълнително ускоряване на работният процес.

 • Системата осигурява бързина, точност и коректност при въвеждане на данните. Най-ценните ѝ качества са достоверност и липса на грешки при въвеждане. Тя спестява всеки ден време на хотелската администрация и гарантира качествено обслужване на гостите. Обработва се информацията от MRZ – машиночитаемата зона на личните документи.
 • След сканиране на документа автоматично се попълва информация за: Име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, Дата на раждане, Пол, Гражданство, Държава издател, Вид на документа, Номер на документа, Валидност на документа, както и обработка на допълнителни полета по желание на клиента.

СОФТУЕР

 • Софтуерът с който четецът работи,  е съвместим с MS Windows XP/Vista/7/10. Този софтуер позволява лесна интеграция на четеца във всички системи без значение от производителя. За да се използва четеца за автоматично въвеждане на данните е необходима настройка от сервизен специалист към системата която използвате. Приложим е за хотели, казина, системи за контрол на работното време, въвеждане на данни в автоматизирани информационни системи от всякакъв тип.

НАЧИН НА РАБОТА

 • Четецът няма механични движещи се елементи, което позволява дълготрайна и безотказна работа. Прочитането на документите се извършва чрез ръчно прекарване на картата през отвора за четене или чрез неподвижно поставяне в зависимост какъв четец използвате. Употребата е лесна и интуитивна. Позволява ползването от хора без опит и не е необходимо обучение продължително обучение.

КАКВО ОЩЕ

 • Преинсталация и настройка при дефект на компютърната конфигурация.
 • Инсталиране на всички нови версии с актуална информация за новите документи за самоличност
 • Пренастройка на софтуера за четене при промени в софтуера на Клиента.
 • Хардуерна поддръжка – при повреда подмяна с оборотен четец.

СЪВМЕСТИМИ ЧЕТЦИ

 • Desko
 • IDBox
 • ARH
 • Access
 • 3M
 • PrehKeyTec